ساپورت کشکک زانو

سایت آشنایی با لوازم مهم پزشکی

چهارشنبه ۰۲ خرداد ۰۳

راهنمای خرید زانو بندهای طبی.

۶۷ بازديد

 

آتل‌ها و محافظ‌‌های زانو یکی از مهم‌ترین جنبه‌های درمان و توان‌بخشی زانو هستند. به همین دلیل است که آتل‌ها و تکیه‌گاه‌ها می‌توانند از آسیب‌دیدگی جلوگیری کنند.

همچنین تصادفی نیست که زنان و مردان ورزشکار در سراسر جهان برای بهبودی آسیب دیدگی، اگرچه کوتاه یا طولانی مدت باشید، از آخرین فن آوری آتل و محافظ استفاده می‌کنند.

البته همیشه اینگونه نبوده است. استفاده از آتل‌ها برای درمان یا جلوگیری از آسیب یک پدیده نسبتاً جدید است.

اولین نمونه شناخته شده از آتل در دنیای ورزش، به سال ۱۹۶۷ برمی گردد، هنگامی که دکتر رابرت اف. مک دیوید جونیور با هدف جلوگیری از آسیب دیدگی یا به طور خاص، عود مجدد آسیب‌های قبلی‌، آتل زانوی جانبی را ساختند.

نامات با داشتن جراحت، با این زانوبند احساس راحتی داشت. این مدل معروف در حال حاضر در تالار مشاهیر فوتبال پرو به نمایش گذاشته شده‌است. ساخت آتل از آن زمان به بعد راه درازی در پیش گرفته، اما ایده آن یکسان است.